Dow Building Solutions Polska
Innowacyjność pozwala nam tworzyć energooszczędne, bezpieczne i trwałe domy, obiekty komercyjne oraz kompozytowe rozwiązania płytowe o szerokim zastosowaniu.

Aby otrzymywad materiały marketingowe z DuPont Performance Building Solutions, należy wybrad poniższe pole.


DuPont dba o Paostwa prywatnośd. Paostwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe) będą przechowywane w wybranych miejscach znajdujących się przede wszystkim na terytorium Stanów Zjednoczonych. Informacje te będą używane przez firmę DuPont, jej podmioty powiazane, jej partnerów oraz wybrane osoby trzecie w innych krajach do przekazywania Paostwu informacji na temat produktów lub usług. Więcej informacji na ten temat można znaleźd w witrynie www.privacy.dupont.com. Jeśli przekazują nam Paostwo swoje dane osobowe, wyrażają Paostwo tym samym zgodę na postanowienia niniejszego oświadczenia o polityce prywatności.