Dow Building Solutions Sverige
Vi erbjuder innovativa lösningar för byggbranschen
Bättre byggnader startar här

Hos Dow Building Solutions tillhandahåller vi de tekniker och expertkunskaper som krävs för att bygga högeffektiva byggnader. Vårt utbud av isoleringsmaterial, lufttätningar och väderskyddande produkter upprätthåller energieffektivitet, hållbarhet och långsiktig komfort i byggnaden.
Dow har varit global marknadsledare på området för byggmaterial i mer än 70 år och förstår trenderna och utmaningarna i byggbranschen. Vi arbetar kontinuerligt med att möta byggbranschens behov genom engagemang, expertis och innovativa lösningar för ökad hållbarhet, vilket i sin tur ger enklare installation, högre komfort, förbättrad hälsa och säkerhet, ökad hållbarhet och minskad energi- och materialanvändning.
GREAT-STUFF PRO™
FROTH-PAK™ – skummaskin i kit

FROTH-PAK™ är ett portabelt kit med ett tvåkomponents polyuretanskum i sprayform som gör att användaren kan producera polyuretanskum av högsta kvalitet snabbt och enkelt – var och när som helst.
FROTH-PAK™ är ett tätningsmedel som skummas på plats för luftläckagekontroll och isolering av luckor, sprickor, hålrum och skarvar i klimatskalet. Produkten används för att täta ledningar, krökar, ventiler, T-stycken och lådor samt för att byta ut eller reparera isolering i kylda behållare och kyllager.
GREAT-STUFF PRO™
FROTH-PAK™ 2
INSTA-STIK
INSTA-STIK™ polyuretanlim

INSTA-STIK™ Multi Purpose: För fixering av gipsskivor, isoleringsskivor och många andra underlagsmaterial.

Limmet INSTA-STIK™ MP (MultiPurpose) appliceras med en sprutpistol, härdar snabbt och har låg expansion. INSTA-STIK™ MP används snabbt och klibbfritt och lämpar sig utmärkt för gipsskivor, isoleringsskivor och de vanligaste underlagsmaterialen. Mängden lim regleras med avtryckaren och en skruv på baksidan av sprutpistolen och appliceras direkt på underlaget.

FÖRDELAR
  • Snabb och enkel användning
  • Lägre totalkostnader för arbetet
  • Förbättrade isoleringsvärden
  • Lägre värmekänslighet
  • Fäster på de flesta vanliga byggmaterial som t ex extruderad eller expanderad polystyren, gips och gipsskivor, polyuretan och polyisocyanurat, metall, trä, betong, tegelsten, sten, bitumena underlag, mineralull, kork m fl
  • Minimal expansion men god utfyllnad av ojämna ytor
  • Korta väntetider, du kan gipsa 1 timme efter applicering istället för att behöva komma tillbaka nästa dag
INSTA-STIK
GREAT-STUFF™ PRO
GREAT-STUFF™ PRO – tätningsmedel i polyuretanskum

Högeffektivt tätningsmedel i polyuretanskum för tätning, utfyllnad, limning och isolering på de flesta byggmaterial.
Inträngning av luft genom sprickor kan leda till värmeförlust på insidan och minska effektiviteten även på den bästa isoleringen. Luft utifrån kan tränga in och ut ur bygganden på många sätt, men den vanligaste vägen är genom dörr- och fönsterkarmar, vindar, elanslutningar, slangar och rör, golvlister och golv.
Tät- och isoleringsmedlet GREAT STUFF ™ PRO är den perfekta lösningen för denna typ av problem. Polyuretanskummet appliceras med extrem precision och torkar på ytan på bara 10 minuter. Efter omkring en timme har det härdat helt och kan skäras till, slipas eller målas.
GREAT-STUFF™ PRO
GREAT STUFF ™ PRO finns i olika utföranden för att möta alla kunders behov.

GREAT STUFF™ PRO erbjuder hållbar vidhäftning även i de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare en finare cellstruktur ger produkten bättre isolering och renare snitt. Den mycket precisa sprutpistolen erbjuder bättre kontroll och högre noggrannhet.

GREAT STUFF™ PRO fäster på de flesta underlag, såsom följande:
Betong, tegelsten, pips, sten, trä, metall, de flesta plaster

Säkerhetsdatablad finns på: https://www.3eonline.com/EeeOnlinePortal/DesktopDefault.aspx

KONTAKT

För att veta mer om våra produkter och hitta den lösning som passar dina behov